Powrót do listy

Piotr Stakowski


Stakowski

Piotr

Leon

00.00.1906

Astapowo

kałuska

Miczurińsk

Polak

niepełne średnie

ślusarz

Miczurinsk

bezpartyjny

Areszt

14.09.1937

Wyrok

05.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

szkodnictwo, agitacja antysowiecka i kontakty z osobami polskiej narodowości

Śmierć

23.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

04.11.1957

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie