Powrót do listy

Aleksander Stankiewicz


Stankiewicz

Aleksander

Froł

00.00.1876

Sańkowo

witebski

mohylewska

Polak

kołchoźnik

smoleński

bezpartyjny

Areszt

20.08.1937

Wyrok

21.09.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58

rozstrzelanie

Śmierć

26.09.1937

Rehabilitacja

20.09.1957

Trybunał Wojskowy Woroneskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\10739-s