Powrót do listy

Józef Stankiewicz


Stankiewicz

Józef

Józef

00.00.1899

Janewszczyzna

witebska

Polak

członek WKP(b)

Areszt

20.08.1937

Wyrok

21.09.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58 10 cz. 1, 182

rozstrzelanie

Śmierć

26.09.1937

Rehabilitacja

10.03.1960

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\17467-s