Powrót do listy

Justyna Boryło


Boryło

Justyna

Wincenty

00.00.1889

Wisznewcy

wileński

wileńska

Konstantinowka

asinowski

tomska

Polka

podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

09.06.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

00.08.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego