Powrót do listy

Maria Starykowicz


Starykowicz

Maria

Kajetan

00.00.1899

Słoboda

witebski

Borowlany

witebski

witebska

Polka

kołchoźnica

Areszt

15.11.1937

Wyrok

22.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 716art. 72, 76 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

29.04.1994

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8347-P