Powrót do listy

Bazyli Staskiewicz


Staskiewicz

Bazyli

Marek

00.00.1909

Nowosełki

nowogródzki

mińska

Polak

brygadzista

jarcewski

smoleńska

bezpartyjny

Areszt

29.01.1938

Wyrok

02.10.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

art. 58 - 6, 10

rozstrzelanie

Śmierć

09.10.1938

Rehabilitacja

17.05.1989

Prokuratura Obwodu Smoleńskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\23167-s