Powrót do listy

Jerzy Stachowski


Stachowski

Jerzy

Stanisław

00.00.1898

Chełm

lubelska

Chabarowsk

Polak

kierownik bazy samochodowej

Areszt

24.09.1937

Wyrok

11.11.1937

NKWD ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.03.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

08.06.1960

Trybunał Wojskowy Dalekowschodniego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-82514