Powrót do listy

Stefan Stachowski


Stachowski

Stefan

Timofiej

00.00.1890

Gorodino

orszański

Białoruś

Możejewka

orszański

witebska

Polak

podstawowe

sadownik

Areszt

30.07.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka

art. 58-10 - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

14.10.1938

Orsza

Rehabilitacja

26.02.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\11162-p