Powrót do listy

Piotr Staszewski


Staszewski

Piotr

Jan

00.00.1911

Gliniszcze

uzdieński

mińska

Iosowka

dzierżyński

mińska

Polak

robotnik

Areszt

22.11.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

19.10.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\14859-s