Powrót do listy

Benedykt Borysiewicz


Borysiewicz

Benedykt

Józef

00.00.1871

Buboli

Nikołajewo

sirociński

witebska

Polak

kołchoźnik

kołchoz "Czeluskinec"

Areszt

14.07.1938

Wyrok

16.10.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - członek organizacji szpiegowskiej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.11.1938

Mińsk

Rehabilitacja

29.06.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8335-P