Powrót do listy

Jan Stępniewski


Stępniewski

Jan

Jan

00.00.1888

Polska

Wierszina

bochański

irkucka

Polak

małopiśmienny

stajenny

Wierszina

bochański

bezpartyjny

Areszt

16.11.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1a, 2, 11.

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.02.1938

Rehabilitacja

25.11.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\№5724