Powrót do listy

Leon Stefanowicz


Stefanowicz

Leon

Stefan

00.00.1915

Szepniczi

lepelski

Szepniczi

lepelski

witebska

Polak

niepełne średnie

wojskowy

Areszt

07.10.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 66, 68, 76 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

15.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego