Powrót do listy

Maria Stefanowicz


Stefanowicz

Maria

Franciszek

00.00.1893

Dinowiszki

święciański

wileńska

Leningrad

Polka

stróż

bezpartyjny

Areszt

19.08.1937

Wyrok

12.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć

17.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938