Powrót do listy

Ludwik Borysiewicz


Borysiewicz

Ludwik

Franciszek

00.00.1887

Dubowiki

połocki

witebska

Gonochowo

parabielski

tomska

Polak

podstawowe

artel "Put socjalizma"

bezpartyjny

Areszt

18.01.1938

Wyrok

21.02.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

01.04.1938

Rehabilitacja

00.09.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego