Powrót do listy

Michał Straszkiewicz


Straszkiewicz

Michał

Józef

00.00.1910

Kruglanka

oszmiański

wileńska

omska

Polak

małopiśmienny

wagowy

Areszt

01.09.1937

Wyrok

05.11.1937

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.11.1937

Omsk

Rehabilitacja

29.05.1989

Prokuratura Obwodu Omskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-9859