Powrót do listy

Albin Strełkowski


Strełkowski

Albin

Jerzy

00.00.1898

Słoboda

behomelski

Słoboda

behomelski

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

24.08.1937

Wyrok

22.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71, art. 72, 76 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

04.09.1960

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\10390-P