Powrót do listy

Roman Studziński


Studziński

Roman

Leontyn

00.00.1877

podolska

zmieinogorski

Polak

szewc

Areszt

09.11.1937

Wyrok

05.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.01.1938

Barnauł

Rehabilitacja

02.03.1962

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego