Powrót do listy

Edward Studziński


Studziński

Edward

Roman

00.00.1918

podolska

zmieinogorski

Polak

robotnik

Areszt

12.11.1937

Wyrok

05.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.01.1938

Barnauł

Rehabilitacja

02.03.1962

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego