Powrót do listy

Urban Borysiewicz


Borysiewicz

Urban

Franciszek

00.00.1872

Izgorodiszcze

sirociński

Izgorodiszcze

sirociński

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

10.03.1938

Wyrok

26.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 69, art. 72, 76 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.07.1938

Witebsk

Rehabilitacja

26.10.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego