Powrót do listy

Józef Borysow


Borysow

Józef

Adolf

00.00.1898

Leningrad

Polak

Areszt

00.00.1938

Wyrok

18.03.1938

trójka przy UNKWD Dalstroju

kontrrewolucyjna organizacja powstańcza

Śmierć

13.04.1938

Rehabilitacja

10.07.1967

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Magadańskiego