Powrót do listy

Wincenty Sucharewski


Sucharewski

Wincenty

Michał

00.00.1900

Posborcy

święciański

wileńska

Ługa

leningradzka

Polak

robotnik

bezpartyjny

Areszt

04.10.1937

Wyrok

09.11.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1a-9 kk RFSRR

Śmierć

15.11.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938