Powrót do listy

Bronisław Suchowiejko


Suchowiejko

Bronisław

Hipolit

00.00.1914

Łoszkari

tugański

Zachodniosyberyjski Kraj

Tomsk

Polak

podstawowe

robotnik

Tomsk

bezpartyjny

Areszt

22.08.1937

Wyrok

10.10.1937

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

rozstrzelanie

Śmierć

22.10.1937

Rehabilitacja

00.10.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego