Powrót do listy

Aleksander Suszyński


Suszyński

Aleksander

Konstanty

00.00.1902

Starica

słucki

mińska

Moskali

lubiński

omska

Polak

ślusarz

Areszt

11.12.1937

Wyrok

31.03.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1 "a", 58-9-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.04.1938

Omsk

Rehabilitacja

23.01.1958

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-6630