Powrót do listy

Antoni Suszyński


Suszyński

Antoni

Piotr

00.00.1908

Myszykowo

oswiejski

połocka

Leningrad

Polak

ślusarz

bezpartyjny

Areszt

21.08.1937

Wyrok

22.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć

26.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938