Powrót do listy

Kazimierz Suszyński


Suszyński

Kazimierz

Piotr

00.00.1899

Gumianka

mohylewska

Kliczew

mohylewska

Polak

podstawowe

cieśla

Areszt

16.11.1937

Wyrok

28.11.1937

organ sądowy

art. 68, art. 72, 76 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.01.1938

Rehabilitacja

27.11.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\4399-SN