Powrót do listy

Paweł Syrus


Syrus

Paweł

Józef

00.00.1898

Kuzowlewo

wengierowski

barabiński

Gonochowo

parabielski

tomska

Polak

podstawowe

członek spółdzielni

bezpartyjny

Areszt

18.01.1938

Wyrok

21.02.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

01.04.1938

Rehabilitacja

00.09.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego