Powrót do listy

Edmund Tabeński


Tabeński

Edmund

Józef

00.00.1898

Zasadka

winnicka

Polak

stajenny

Sołowiewsk

dżełtułacki

Areszt

25.04.1938

Wyrok

04.06.1938

trójka UNKWD Obwodu Czytyjskiego

art. 58-10, 58-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

24.09.1938

Rehabilitacja

10.05.1958

prezydium Amurskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Amurskiego\P-71440.