Powrót do listy

Fabian Tamkowicz


Tamkowicz

Fabian

Józef

00.00.1894

Ratnoje

czerwieński

mińska

Czerwień

czerwieński

mińska

Polak

podstawowe

robotnik

Czerwień

Areszt

15.08.1938

Wyrok

15.08.1939

Kolegium Specjalne

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

8 lat ITŁ

Łagier

Kraj Chabarowski

Śmierć

11.01.1945

Kraj Chabarowski

Rehabilitacja

30.05.1969

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\20081-s