Powrót do listy

Wiaczesław Taniukiewicz


Taniukiewicz

Wiaczesław

Józef

00.00.1893

Żukowszczyzna

oszmiański

wileńska

Poddubje

wietryński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

maszynista

Areszt

10.03.1938

Wyrok

20.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1938

Rehabilitacja

02.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego