Powrót do listy

Helena Tarajkowicz


Tarajkowicz

Helena

Aleksander

00.00.1895

Bielfoka

zasławski

mińska

B. Płaszewo

zasławski

mińska

Polka

niepełne podstawowe

kołchoźnica

Areszt

17.11.1937

Wyrok

14.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - polski agent

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

22.02.1966

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\19422-s