Powrót do listy

Szymon Tarasiewicz


Tarasiewicz

Szymon

Wincenty

00.00.1892

Pieski

wietryński

Białoruś

Szczikołki

wietryński

witebska

Polak

podstawowe

stróż

Areszt

20.07.1938

Wyrok

11.10.1938

trójka

art. 68, 71 kk BSRR - polski szpieg

10 lat ITŁ

Łagier

Tiemłag

Mordwińska ASRR

Śmierć

21.01.1943

Tiemłag

Rehabilitacja

30.11.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\19978-p