Powrót do listy

Franciszek Tarasiewicz


Tarasiewicz

Franciszek

Wincenty

00.00.1895

Pieski

wietryński

Cinowka

wietryński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

05.11.1937

Wyrok

06.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Połock

Rehabilitacja

20.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego