Powrót do listy

Jan Tarachowicz


Tarachowicz

Jan

Stanisław

00.00.1913

Choromcy

głuski

mohylewska

Mieduchowo

głuski

mohylewska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Mieduchowo

głuski

Areszt

16.11.1937

Wyrok

09.12.1937

organ sądowy

art. 64, 66, 68, 69 - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.01.1938

Bobrujsk

Rehabilitacja

09.12.1937

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\8256-SN