Powrót do listy

Jegor Tatarczuk


Tatarczuk

Jegor

Mikołaj

00.00.1881

B. Tenewa

wilejski

wileńska

Pietrowka

asinowski

tomska

Polak

podstawowe

stajenny

bezpartyjny

Areszt

09.02.1938

Wyrok

22.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

00.02.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego