Powrót do listy

Olgierd Borowik


Borowik

Olgierd

Ignacy

00.00.1888

Mińsk

Mińsk

mińska

Polak

podstawowe

Artel "Wpieriod"

Areszt

28.02.1938

Wyrok

08.06.1938

Kolegium Specjalne

art. 68a, art. 72 kk BSRR - kontakty z polskimi agentami, antysowiecka agitacja

8 lat ITŁ

Śmierć

23.08.1942

Rehabilitacja

14.04.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\11720-s