Powrót do listy

Zelman Tepper


Tepper

Zelman

Dawid

00.00.1891

Łódź

Irkuck

Polak

piśmienny

krojczy

bezpartyjny

Areszt

07.03.1938

Wyrok

05.09.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1a, 2, 9, 11.

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.10.1938

Rehabilitacja

11.10.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\№5383