Powrót do listy

Kolintij Tereszczuk


Tereszczuk

Kolintij

Stefan

00.00.1908

Chocisław

grodzieńska

Polak

członek kołchozu

szczuczanski

bezpartyjny

Areszt

28.02.1938

Wyrok

09.04.1938

NKWD ZSRR

działalność szpiegowsko-dywersyjna, art. 58-6, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.04.1938

Rehabilitacja

09.06.1989

Prokuratura Wojskowa Uralskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Kurgańskiego