Powrót do listy

Zofia Borowska


Borowska

Zofia

Kazimierz

00.00.1890

Iłukszta

kurlandzka

Witebsk

witebski

witebska

Polka

niepełne podstawowe

sprzątaczka

technikum weterynarii

Areszt

17.01.1938

Wyrok

26.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, art. 72, 76 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski, antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.04.1938

Witebsk

Rehabilitacja

11.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego