Powrót do listy

Jan Abramowicz


Abramowicz

Jan

Antoni

00.00.1898

Gajdukowa Słobodka

czerwieński

mińska

Gajdukowa Słoboda

chłopienicki

mińska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

kołchoz im. Jeżowa

Areszt

10.04.1938

Wyrok

21.09.1938

trójka

art. 64, 68, 71, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.09.1938

Mińsk

Rehabilitacja

30.04.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\23396-s