Powrót do listy

Bronisław Tomaszewicz


Tomaszewicz

Bronisław

Stanisław

00.00.1884

Bałta

Kandalik DWŻD.

Polak

majster kolejowy

Areszt

05.11.1937

Wyrok

24.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-14 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.03.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

24.06.1958

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-92641