Powrót do listy

Antoni Tondryk


Tondryk

Antoni

Piotr

00.00.1882

Surwiły

święciański

wileńska

Siestrorieck

leningradzka

Polak

brygadzista

bezpartyjny

Areszt

29.08.1937

Wyrok

09.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9 kk RFSRR

Śmierć

28.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938