Powrót do listy

Bolesław Topczewski


Topczewski

Bolesław

Jan

00.00.1889

Świesziwko

warszawska

Kronsztadt

leningradzka

Polak

intendent

członek WKP(b) 1925-1937

Areszt

22.10.1937

Wyrok

09.11.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1b kk RFSRR

Śmierć

15.11.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938