Powrót do listy

Józef Borowski


Borowski

Józef

Konstanty

00.00.1879

Chodeszko

Białoruś

Minskij

primałkiński

Kabardyno-Bałkarska ASRR

Polak

kołchoźnik

Areszt

30.10.1937

Wyrok

15.01.1938

trójka NKWD Kabardyno-Bałkarskiej ASRR

antikołchoznoj agitacii, oczernianie przywódców partii.

najwyższy wymiar kary

Śmierć

24.01.1938

Rehabilitacja

30.08.1989

Prokuratura Kabardyno-Bałkarskiej ASRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Kabardyno-Bałkarskiej - materiały w opracowaniu\AUD № 9296-P.