Powrót do listy

Apolinary Trumul


Trumul

Apolinary

Daniel

00.00.1879

witebska

omska

Polak

ślusarz

Areszt

22.01.1938

Wyrok

16.02.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-7-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

04.03.1938

Omsk

Rehabilitacja

29.11.1957

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-5984