Powrót do listy

Bazyli Truszyński


Truszyński

Bazyli

Franciszek

00.00.1892

Kraj Chabarowski

niżnieamurska

Kraj Dalekowschodni

Polak

Areszt

21.11.1938

Wyrok

09.10.1938

trójka przy UNKWD Kraju Dalekowschodniego

art. 58-2-9-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.10.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

19.02.1958

prezydium Sądu Kraju Chabarowskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-81472