Powrót do listy

Denis Truszko


Truszko

Denis

Franciszek

00.00.1867

Łotagino

orszański

Łomagino

orszański

witebska

Polak

analfabeta

stróż

Areszt

09.02.1938

Wyrok

03.03.1938

trójka

art. 58 kk BSRR - agent niemieckiego wywiadu

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

31.03.1938

Orsza

Rehabilitacja

07.06.1961

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\10930-p