Powrót do listy

Edward Borowski


Borowski

Edward

Wilhelm

00.00.1891

Kaługa

Moskwa

Polak

wyższe

główny inżynier

bezpartyjny

Areszt

28.10.1937

Wyrok

13.02.1938

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

13.02.1938

Kommunarka

Rehabilitacja

08.06.1957

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka