Powrót do listy

Jan Turyk


Turyk

Jan

Jan

00.00.1892

Polska

Moskwa

Polak

Areszt

00.00.1937

Wyrok

07.05.1938

trójka przy UNKWD Dalstroju

trockistowska działalność kontrrewolucyjna

Śmierć

05.06.1938

Rehabilitacja

11.07.1964

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Magadańskiego