Powrót do listy

Filip Tynny


Tynny

Filip

Stefan

00.00.1886

Iwanowka

kijowska

BBK

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

marynarz

bezpartyjny

Areszt

21.03.1938

Wyrok

15.04.1938

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 58-10

10 lat

Łagier

Siewżełdorłag

Śmierć

14.04.1943

Siewżełdorlag

Rehabilitacja

25.05.1993

Prokuratura Karelii

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia