Powrót do listy

Bazyli Tysiewicz


Tysiewicz

Bazyli

Jan

00.00.1908

Adiewo

piński

Polska

aaa tam że

Polak

brygadzista

pskowski

członek WKP(b) od 1928 do 1935

Areszt

19.08.1937

Wyrok

31.08.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

15.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938